ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Самостоятелна форма на обучение

Срокът за I-ва поправителна сесия за всички ученици е от 11.06.2021 г. до 02.07.2021 г.

Графикът за предстоящата сесия е публикуван на сайта.

Всички ученици могат да направят справка и на място в училище.