ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Самостоятелна форма на обучение

Срокът за I-ва изпитна сесия /октомври/ за всички ученици е от 01.10.2021 г. – 22.10.2021 г.

Графикът за предстоящата сесия е публикуван на сайта.

Всички ученици могат да направят справка и на място в училище.