ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Учебен център

ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

I. КУРСОВЕ:

А. За придобиване и признаване на правоспособност за работа с електро и мотокари в предприятията;

Б. За придобиване на правоспособност за работа с пътностроителни машини.

1. "Машинист по ПСМ - багери и товарачни машини до 500 к.с."

2." Машинист по ПСМ - валяци и асфалтополагащи машини до 500 к. с."

3. "Машинист по ПСМ - булдозери и грейдеридо 500 к.с."

4. "Машинист на бетон помпа"

5. "Машинист на трошачно-миячно-сортировачни инсталации"

6. "Машинист (оператор) на автоматичен бетонен център"

7. "Машинист (оператор) на асфалтосмесителни уредби" и др.

В. За придобиване правоспособност на повдигателни съоръжения.

1. "Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни, или несамоходни шасита с товароносимост над и до 16 тона" - I-ва и II-ра степен.

2. "Машинист на кулокранове с товароподемност над или до 160 тонметра" - I-ва  и II-ра степен.

3. "Машинист на мостови и козлови кранове с товароподемност до или над 40 тона"  - I-ва и II-ра степен.

4. "Машинист на подвижни работни площадки"

5. "Машинист на подвижни работни площадки" - ножичен тип - свидетелство за обучение.

6. " Прикачвач на повдигателни съоръжения" - свидетелство за обучение.

Г. За придобиване професионална квалификация - I-ва степен.

1. Стругар

2. Шлосер

Д. За придобиване правоспособност на професия "заварчик" - всички методи и степени.

 За контакти: тел. 032/692 777

                       тел. 0895/660 127 - инж. Николай Костурски - ЗДУПД - за т. А, Б, В и Г

                        тел. 0895/660 139 - Гошо Илиев - за т. Д

II. ВАЛИДИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА  2022/2023 г.

 Установяване професионални знания и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене по професиите:

1. Професия: Машинен техник, специалност: Технология на машиностроенето - III -та квалификационна степен.

2. Професия: Техник по транспортна техника, специалност: Автотранспортна техника и специалност: Пътностроителна техника.

3. Професия: Техник по подемно-транспортна техника, специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на ПТС - III-та квалификационна степен.

4. Професия: Машинен оператор, специалност: Металорежещи машини.

5. Професия: Машинен монтьор, специалност: Металообработващи машини.

За контакти: тел. 032/692 777, 0895/660 127 - инж. Н. Костурски - ЗДУПД, 0896/844 752 - инж. Анита Колева.