ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Материална база

ПГ по машиностроене е разположена на площ от 32000 м2.

Училището разполага с :

І . Учебен корпус 

ІІ. Учебно-производствен корпус.

ІІІ. Заваръчен корпус.

ІV. Административна сграда

V. Физкултурен салон, в който е поместена и добре оборудвана фитнес  зала.

VІ. Спортни площадки.

VІІ. Учебен полигон.

VІІІ. Парна централа (собствено парно отопление)

Учебният корпус на училището е разположен на три етажа,  в които са поместени:

  • 30 класни стаи и специализирани кабинети;
  • 3 компютърни кабинета с непрекъснат интернет достъп /WI-FI/ и съвременно оборудване; 

      Обучението се осъществява по кабинетна система.

 

       Събитията и празниците се отбелязват в просторна зала, разположена в партера на учебния корпус.

      В учебно-производствения корпус са поместени:

  • 6 работилници по шлосерство;
  • 5 работилници по транспортна техника

 

Училището разполага с богат машинен парк от металорежещи машини, транспортна техника (съвременни учебни автомобили), пътно-строителна и подемно-транспортна техника.