ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Екип

Директор на ПГМ - Пловдив е инж. Кирил Саксанов.

Професионалист с дългогодишен опит в машинните професии и утвърдил се като успешен ръководител на училището, инж.К.Саксанов е иноватор в професионалното образование и високо оценен от обществеността, за което e награждаван многократно.

През 2013 г., при учредяването на Клуба на директорите на професионалните гимназии в Пловдив, е избран за негов председател.

Благодарение на неоспоримия си авторитет, далновиден подход и комуникативност, инж.Саксанов е изградил добра среда за изграждане на професионални кадри, които се реализират успешно във водещи фирми на региона.

За добрата организация на училищните дейности от важно значение е и професионализмът на заместник - директорите:

 • г-жа Надежда Йонкова-Кан  - ЗДУД,
 • инж Стефан Тарашанов - ЗДАСД

Тeхните позитивност, комуникативност и умения за решаване на текущите проблеми са пример за подражание в учителския колектив за постигане на все по-добри резултати в преподавателската работа и мотивиране на учениците.

Девизът на учениците от Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив е:

Учим и работим сред приятели...

...и побеждаваме конкурентите!

Преподавателите ни са съюзници...

...в учението и ежедневието. 

Преподавателите в ПГМ - Пловдив са добри професионалисти и всеотдайни в работата си
с учениците.

Дейностите им надхвърлят далеч рамките на работното време, тъй като се ангажират и с житейските проблеми на младежи в риск.

Голямата част от учителите са и ръководители на групи от ПГМ по международни проекти, чрез които работят допълнително за успешната професионална реализация на обучаваните.

Награда за всеотдайната им работа е признателността на ученици от ПГМ, които и до ден днешен - след като са се дипломирали - не забравят своите учители...

                                                                                                  ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПГМ:

 • Станимира Калоферова (Математика)
 • инж. Мариана Петрова(Професионална подготовка)
 • Вера Щерева (Български език и литература)
 • Олга Андреева (Английски език)
 • Йорданка Христозова (Биология и здравно образование)
 • инж. Анита Колева (Пътно-Строителна техника)
 • Мирослав Друмев(Професионална подготовка)
 • Костадин Костадинов(Професионална подготовка)
 • Иван Иванов(Професионална подготовка)
 • Надежда Йонкова (Философия)
 • Йорданка Стоянова (История и цивилизация)
 • инж. Диана Линчева-Стоянова (Техническо чертане)
 • Николай Колев (Химия и опазване на околната среда)
 • Стефан Корольов (Информационни технологии, География и Икономика, Предприемачество, Информационни технологии в професията.)
 • инж Стефан Тарашанов (ЗДАСД)
 •  Атанас Бончев (Учител ФВИС)
 •  Стефан Мандевски - педагогически съветник
 •  инж.Иван Дечев - ДВГ, Икономика
 •  Мария Иванова - История и Цивилизация