ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

Екип

Директор на ПГМ - Пловдив е инж. Кирил Саксанов.

Професионалист с дългогодишен опит в машинните професии и утвърдил се като успешен ръководител на училището, инж.К.Саксанов е иноватор в професионалното образование и високо оценен от обществеността, за което e награждаван многократно.

През 2013 г., при учредяването на Клуба на директорите на професионалните гимназии в Пловдив, е избран за негов председател.

Благодарение на неоспоримия си авторитет, далновиден подход и комуникативност, инж.Саксанов е изградил добра среда за изграждане на професионални кадри, които се реализират успешно във водещи фирми на региона.

За добрата организация на училищните дейности от важно значение е и професионализмът на заместник - директорите:

 • г-жа Стефка Филипова - ЗДУД,
 • инж. Николай Костурски - ЗДУПД.

Тeхните позитивност, комуникативност и умения за решаване на текущите проблеми са пример за подражание в учителския колектив за постигане на все по-добри резултати в преподавателската работа и мотивиране на учениците.

Девизът на учениците от Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив е:

Учим и работим сред приятели...

...и побеждаваме конкурентите!

Преподавателите ни са съюзници...

...в учението и ежедневието. 

Преподавателите в ПГМ - Пловдив са добри професионалисти и всеотдайни в работата си
с учениците.

Дейностите им надхвърлят далеч рамките на работното време, тъй като се ангажират и с житейските проблеми на младежи в риск.

Голямата част от учителите са и ръководители на групи от ПГМ по международни проекти, чрез които работят допълнително за успешната професионална реализация на обучаваните.

Награда за всеотдайната им работа е признателността на ученици от ПГМ, които и до ден днешен - след като са се дипломирали - не забравят своите учители...

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПГМ:

 • Станимира Калоферова
 • инж. Мариана Петрова
 • Вера Щерева
 • Олга Андреева
 • Йорданка Христозова
 • инж. Анита Колева
 • Мирослав Друмев
 • Костадин Костадинов
 • Иван Иванов
 • Надежда Йонкова
 • Йорданка Стоянова
 • инж. Диана Линчева-Стоянова
 • Николай Колев
 • Стефан Корольов
 • инж Стефан Тарашанов
 • Атанас Бончев
 • Стефан Мандевски - педагогически съветник