ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.03.2024 г.
Утвърден бюджет за 2024 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2023 г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.
Утвърден бюджет за 2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2022 г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.
Утвърден бюджет за 2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
Утвърден бюджет за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Утвърден бюджет за 2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.09.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджетакъм 30.06.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджетакъм 31.03.2019г.
Утвърден бюджет за 2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
Корекция на бюджет за 2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Утвърден бюджет за 2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Утвърден бюджет за 2017г.