ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.
Утвърден бюджет за 2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
Утвърден бюджет за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Утвърден бюджет за 2020г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и корекции на бюджет към 31.12.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.09.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджетакъм 30.06.2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджетакъм 31.03.2019г.
Утвърден бюджет за 2019г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
Корекция на бюджет за 2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Утвърден бюджет за 2018г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Утвърден бюджет за 2017г.