ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Втора степен на професионална квалификация

Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на подемно-транспортна техника, необходими за реализация на обучаваните по придобитата специалност в областта на строителството (гражданско, пътно), транспорта, енергетиката, горското стопанство, търговията и др.

Възможности за професионална реализация както в направленията "Транспорт" и "Строителство", така и в други отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др.

Учениците от тази специалност придобиват правоспособности за:

  • машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита - II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона,
  • управление на МПС категория "С",
  • машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфери или електромагнит - II степен, с товароподемност до 32 тона,
  • машинист на подвижни работни площадки,
  • водач на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията.

Могат да постъпват на работа на длъжностите:

  • механици и монтьори на транспортни средства,
  • шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони),
  • шофьори на тежкотоварни автомобили,
  • кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници,
  • водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства (фургони).

Завършилите специалността безплатно придобиват правоспособност за управление на МПС, кат. В и С.