ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Трета степен на професионална квалификация

Тази специалност дава на обучаемите, освен професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на подемно-транспортната техника, необходима за реализация в областта на строителството, транспорта, енергетиката, горското стопанство и др., но също така знания и компетентности за диагностика и анализ на ремонтните дейности, за вземане на управленски решения и за работа с екипи.

Учениците от тази специалност придобиват правоспособности за:

  • Диагностика, анализ и ремонт на двигатели, транспортна и подемно-транспортна техника,
  • Заемане на ръководни дейности в организацията на работа в предприятията,
  • Контролни функции относно технологичните операции по дейностите и др.,
  • Завършилите получават също така и свидетелство за правоспособност като:
  • Машинисти на кранове стрелкови тип, монтирани на автомобили и самоходни или несамоходни шасита – втора степен до 16 т.,
  • Водачи на МПС кат. „В“ и кат. „С“,
  • Машинисти на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит – втора степен с товароподемност до 32 т.,
  • Машинисти на подвижни работни площадки,
  • Водачи на електро- и мотокари.