ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5250202 Пътностроителна техника

Втора степен на професионална квалификация

Специалността дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа с пътностроителните машини при изграждането на пътища, строежи и други видове строителство. При упражняване на професията могат да извършват следните дейности:

  • ремонтни работи на видовете ПСМ и ДВГ,
  • техническо обслужване на ПСМ и ДВГ,
  • управление на ПСМ – багер, товарачна машина, грейдер, скрепер, валяк и др.,
  • контрол и окачествяване на извършената работа.

Завършилите успешно обучението могат да работят в:

  • автосервизи,
  • фирми за пътно поддържане,
  • строителни фирми на пътища и сгради и др.

Завършилите специалността безплатно придобиват правоспособност за управление на ПМС и МПС, кат. В