ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5250101 Автотранспортна техника

Трета степен на професионална квалификация

Специалността дава на обучаваните необходимите знания и умения за работа в областта на автомобилостроенето, при поддръжката и ремонта на двигатели с вътрешно горене. При успешно завършване на обучението те ще могат:

  • да извършват диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите в автотранспортната техника и установяват
  • причините за повредите им,
  • да извършват ремонт и центровка на автомобила,
  • да контролират технологичните операции на дейностите, като използват стандарти и приложен софтуер,
  • да организират и контролират работата на екипите си и да участват в управлението на автосервизи и предприятия.

Получават безплатно свидетелство за управление на МПС кат. В.