ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5210303 Машини и съоръжения за заваряване

Втора степен на професионална квалификация

  • Машинният оператор може да извършва машинна обработка на конструкционни метални и неметални материали чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване, да настройва, управлява и поддържа металообработващи машини, да избира, подготвя за работа и използва по предназначение работни и измервателни инструменти, да ползва техническа и технологична документация.
  • Машинният оператор има възможност да работи в малки и големи държавни и частни машиностроителни предприятия, в ремонтни работилници, складови стопанства за метали, резервни части, инструменти, машини и съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.
  • Машинният оператор на машини и съоръжения за аваряване работи със заваръчни апарати, машини и съоръжения за заваряване, позициониращи устройства и манипулатори, основни и допълнителни заваръчни материали и различни шлосерски инструменти, използвани в заваряването.