ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5210301 Металорежещи машини

Втора степен на професионална квалификация

Подготвят се кадри с професионални компетенции за изработване на детайли на металорежещи машини. Теоретичната и практичната подготовка включват знания и умения, свързани с устройството на машините, експлоатацията, настройките и управлението им, както и избор на технология за изработването на детайли, избор на инструменти и заготовки.

Изучават се специфични операции във връзка с ремонта и поддръжката на стругове, фрези и шлифовъчни металорежещи машини.

В процеса на обучение се използват чертежи, конструктивна и технологична документация, както и справочни материали, отговарящи на българските и европейски стандарти.Успешно завършилите придобиват основни знания и умения за за успешна реализация като изпълнителски и кадри в областите:

  • машиностроене,
  • електропромишленост,
  • битова техника,
  • сервизна дейност,
  • уредостроене,
  • транспортобслужваща сфера,
  • инструментално производство.