ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5210105 Машини и системи с ЦПУ

Теоретична подготовка на учениците включва запознаване с:

  • видовете металорежещи машини с ЦПУ;
  • различни системи за управление на машините с ЦПУ;
  • изработване на управляващи програми за конкретни детайли.

Практическата подготовка на учениците е насочена към:

  • изграждане на умения за въвеждане и редактиране на управляващи програми, избор и подготовка на металорежещите инструменти и приспособления.
  • поддържане и ремонт на металообработващите машини.

Осигурява се възможност за надграждане на технически познания за технологичните възможности и кинематичните особености на металорежещите машини с ЦПУ, особеностите на системите за управление и програмиране.

Изграждат се умения за правилно организиране и подреждане на работното място, гарантиращи опазване на човека, машините, инструментите и приспособленията.

Завършилите тази специалност придобиват средно образование и трета квалификационна степен. След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни изпити и квалификационни изпити по теория и практика на професията“Машинен техник“ от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ всеки ученик ще бъде добре приет във всяка машиностроителна фирма, където трудът му ще бъде достойно възнаграден.