ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Новини

                              

 
 
 
 
             

 

                            


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професионална гимназия по машиностроене  

за поредна година ще подкрепи инициативата към Дните на безопасността на пътя (16-22 септември) на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.

И специално 20 септември ,европейския ден без загинали на пътя.

Ние ще проведем дискусия / на 20.09.2023г/ с децата за опасностите при придвижвеане в големия град и по набиращата  все-голяма популярност тема "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ:

ПРАВИЛА,ЗАБРАНИ И СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА МОБИЛНОСТ"Като допълнение и за подгрявка сме иготвили и ще качим на страницата на училището

Статия по темата със законовите изисквания към тази нова група превозни средства и техните водачи.

Раздел XVIII от Закон за движение по пътищата

Особени правила за някои участници в движението

    Чл. 79.  За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед и индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни:

 1. спирачки;
 2.  механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;
 3.  за велосипеда - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
 4.  за индивидуалното електрическо превозно средство - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад;
 5.  бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата на велосипеда.

Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:

 1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
 2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

      Чл. 80 (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

 1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
 2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
 3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
 4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
 5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

 1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;
 2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди";
 3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии";
 4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
 5. да превозва други лица;
 6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
 7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
 8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
 9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
 11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

 1. шестнадесет години - по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
 2. четиринадесет години - само по велосипедни алеи.

(4) С наредба на общинския съвет се определят:

 1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 4;/ 25 km/h;
 2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/V-Plovdiv-komentirat-chistotata-na-vuzduha-1816375

кликни тук 

 

Изложение на тема "Опазване чистотата на въздуха" се провежда пред Община Пловдив.

В него участват представители на Аграрен университет – Пловдив, Пловдивски университет

"Паисий Хилендарски", Медицински университет - Пловдив, Тракия икономическа зона,

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност, Платформата "Дишай, Пловдив",

както и специалисти от ОП "Градини и паркове", предава Plovdiv24.bg.

Събитието се провежда под егидата на Генералната асамблея на ООН и е с надслов

"Международен ден на чистия въздух за синьо небе". 

"Нашето събитие, смятам, че ще бъде интересно и полезно за гражданите и ще ни помогне

да знаем как да опазваме качеството на атмосферния въздух" - каза Вяра Колева, директор дирекция

"Екология и управление на отпадъците" в Община Пловдив.

Медицинският университет участва в инициативата със спирометър, с който се измерват обемите,

дебитите и капацитетите на белите дробове на желаещите. 

Атмосферното замърсяване е в пряка връзка с белодробното здраве. Мога да изтъкна един алармиращ факт:

в България честотата на хроничната обструктивна белодробна болест е в пъти над средната за Европа" -

каза проф. д-р Благой Маринов от МУ. 

Според лекаря, за да се подобри чистотата на въздуха, трябва да се обърне сериозно внимание на транспорта,

тъй като амортизираните автомобили със стари двигатели са най-големите източници на замърсяване.

  

 

Манифистация по случай 24-ти май 2023г. на ПГМ гр.Пловдив

 

 

 

   

 

Взехме заедно участие с фирма Maxcom в проект дуално обучение представен от МОН в пловдивския хотел Хилтън

      

 

                       

  

 

За учебната 2023 - 2024 г.

ПГМ - Пловдив 

                       Нова Специалност

 

 

Професия "Техник по Транспортна техника"                                                                      

Електрически превозни средства - дуална форма на обучение

(ЕЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ)                                                                                                                                   

 

Учениците получават знания по устройство, диагностика, ремонт и 

техническо обслужване на електроавтомобили.

Завършилите могат да заемат ръководни длъжности в автотранспортни фирми.

 

Кат. B в края на обучението.

 

Интересно!!!!

 

 

Практически занятия във  водещи фирми за електроавтомобили с осигурена работа