ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Проекти

От 2011 г. ПГМ - Пловдив ежегодно провежда производствени стажове във Великобритания, Испания, Италия, Португалия с финансовата подкрепа на европейски програми.

"ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" и "ЕРАЗЪМ".

С финансовата подкрепа на европейски програми "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" и "ЕРАЗЪМ" и собствени средства училището си сътрудничи с фирмите INFOL, MS Barselona - Испания, "Skill Network SCP - Испания, "Bragamob" - Португалия. Над 200 ученика, преминали през обекти в реална производствена среда, получиха квалификация "техник" и европейски сертификати от световни фирми по изучаваните специалности.