ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Прием след 7 клас

ВАЖНО!

Записване на ученици в VIII клас след Първо класиране:

- от 14.07 до 16.07.2021 г. /петък/ 

  от 08:00 ч. до 16:00 ч. на Втори етаж, в учена канцелария.

 

За учебната 2021 - 2022 г. ПГМ - Пловдив извършва прием на ученици след завършен седми клас в дневна форма на обучение по четири специалности, както следва:

  • код 525010 Професия: Техник по транспортна техника
  • код 5250104 Специалност: Електрически превозни средства ( дуална форма на обучение)
  • код 5250102 Специалност: Пътно - строителна техника
  • код 525050 Професия: Техник по подемно-транспортна техника
  • код 5250501 Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 
  • код 521010 Професия: Машинен техник
  • код 5210113 Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

Всички специалности са с III-та степен на професионална квалификация.

Балообразуването при кандидатстване

се сформира от двата удвоени резултата от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по БЕЛ и Физика от дипломата за 7-ми клас чрез преобразуване на общия резултат по скала в точки по ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Срокът на обучение е 5 години.