ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Прием след 7 клас

 ВАЖНО! ЗА ПРИЕМ УЧ. 2024 / 2025 Г.

КОМИСИИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ, РАБОТА С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, РАБОТИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА II ЕТАЖ. РАБОТНО ВРЕМЕ - ОТ 08:00 Ч. ДО 16:30 Ч.

   

 

За учебната 2024 - 2025 г. ПГМ - Пловдив извършва прием на ученици след завършен седми клас в дневна форма на обучение по четири специалности, както следва:

  • код 525010 Професия: Техник по транспортна техника
  • код 5250104  Нова Специалност: Електрически превозни средства - дуална форма на обучение„
  • код 525050 Професия: Техник по подемно-транспортна техника
  • код 5250501 Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства - дуална форма на обучение
  • код 521010 Професия: Машинен техник
  • код 5210117 Специалност: Технология на машиностроенето

Всички специалности са с III-та степен на професионална квалификация.

Балообразуването при кандидатстване се сформира от двата удвоени резултата от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по БЕЛ и Физика от дипломата за 7-ми клас чрез преобразуване на общия резултат по скала в точки по ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Срокът на обучение е 5 години.