ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Прием в самостоятелна форма на обучение

За учебната 2022/2023 година ПГМ-Пловдив извършва прием на ученици след завършен седми клас в самостоятелна форма на обучение както следва:

  • код 525010 Професия: Техник по транспортна техника
  • код :5250104 Специалност: Електрически превозни средства  
  • код: 5250102 Специалност: Пътностроителна техника
  • код 5250101 Специалност: Автотранспортна техника
  • код 525050 Професия: Техник по подемно-транспортна техника
  • код 5250501 Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
  • код 521010 Професия: Машинен техник
  • код 5210113 Специалност: Машини и съоръжения за заваряване
  • код 5250117 Професия: Технология на машиностренето