ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Обществени поръчки ЦАИС ЕОПCOVID-19
Основно меню

Обществени поръчки ЦАИС ЕОП

Инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на отоплителна инсталация и топлообменник в сградата на ПГМ-Пловдив“ - https://app.eop.bg/today/327205 

Преустройство на две учебни зали в кабинети и ремонт на санитарни помещения и прилежащ коридор в Професионална гимназия по машиностроене –гр.Пловдив“ -  https://app.eop.bg/buyer/34805 

Прикачени документи

Архив