ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

1 юли до 25 август абитуриентите от випуск 2023, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2023 година, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за м. юли 2023 година.

Важно !!! Здравни вноски абитуриенти!!! 
От 1 юли до 25 август абитуриентите от випуск 2023, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2023 година, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за м. юли 2023 година. Учениците, завършили гимназия, трябва да се осигуряват сами докато станат студенти или започнат работа. Изключение правят тези млади хора, които веднага след завършването на гимназия започнат работа и се осигуряват от работодателите си, напомнят от офиса на НАП.
По данни от Националната агенция по приходите над 70% от студентите, редовно обучение в първи курс, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца. В най-масовия случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование в края на юни, а започват следването си през септември или октомври. Учениците са осигурени за сметка на държавния бюджет до 22-годишна възраст ако учат редовно средно образование. След завършване на средно образование, в диапазона юли – септември, те не са осигурени за сметка на държавния бюджет, защото не са нито вече ученици, нито все още студенти. За този период бъдещите студенти, ако не са осигурени на друго основание, трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски.
Деклариране:
Преди да започнете да превеждате здравноосигурителни вноски трябва да подадете Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход (Декларация образец 7). Подавате декларацията до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението ви за осигуряване (чл. 40, ал. 5 от ЗЗО ). Тя се подава електронно с персонален идентификационен код на НАП или електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес.
НАП не изисква такси при подаването и приемането на Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/
Санкцията за неподаване на Декларация образец 7 е от 500 до 1000 лева.
Пример:
Завършвате училище на 30 юни. От 1 юли трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски. До 25 август трябва първо да подадете декларацията и след това да платите и дължимата вноска.
Размер на здравноосигурителните вноски:
Дължите месечни здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, който за 2023 година е 710 лв.
Хората, които сами внасят здравноосигурителните вноски и не се осигуряват от държавата, дължат месечно по 28,40 лв. през 2023 година.


Линк към видеоматериала:

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view?fbclid=IwAR0j3F5QfvKni4v_egVhEbN4UCGrcGQhW1599EWfySUj-wMRX_UZ5ddGPSw

Прикачени документи

Здравни вноски абитуриенти!!!