ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 135а, ал.1

На основание Заповед РД-01-202 / 17.04.2024г. на Министерство на образованието и науката.

     Заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 135а, ал 1 от ЗПУО от зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, които по свое желание ще положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно ДЗИ, се приемат в периода 24-26.04.2024 г.