ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Участие в проект "Подкрепа за успех"

През учебната 2018-2019 година ПГ по машиностроене - Пловдив участва в проекта с 5 групи в следните направления:

  • Български език и литература - 2 групи
  • Български език и литература - ДЗИ - 1 група
  • Математика - 1 група
  • Експлоатация и настройки на стругови машини - 1 група. 

Работата по проекта стартира на 07.05.2019 г. и приключи успешно на 18.06.2019 г. 

В групите бяха включени общо 30 ученици със затруднения в обучението по съответните направления. В резултат на индивидуалната работа те показаха напредък в усвояване на знанията и завършиха учебната година без слаби оценки, а също и с удостоверения за активно участие в проекта. 

През лятната ваканция в училището не се предвиждат летни обучения с изоставащи ученици. 

През новата учебна 2019-2020 година, след анализ на дефицита в знанията на учениците, ПГ по машиностроене ще продължи участието си в проекта, като от 15.09.2019 г. ще бъдат сформирани съответни групи за подкрепа с изработени графици за провежданите дейности за допълнително обучение.