ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Свободни места към 07.07.2021 г.

VIII а клас - Техник по транспортна техника - Пътностроителна техника - 7 места

VIII б клас - Техник по подемно-транспортна техника - Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства - 7 места

IX а клас - Техник по транспортна техника - Пътностроителна техника - 4 места

Х а клас - Техник по подемно-транспортна техника - Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства - 6 места

XI а клас - Техник по транспортна техника - Пътностроителна техника - 1 място