ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Световно кафенеСветовно кафене

На 23.06, в Младежки център Пловдив, се проведе среща с педагогическите съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона. Педагогическият съветник на Професионална гимназия по машиностроене взе участие в събитието, което се проведено по метода „Световно кафене”. Целта на форума бе проучване на потребностите и нуждите на участниците, отнасящи се до професионалния им профил.

Те споделиха необходимостта от провеждане на регулярни срещи със свои колеги, с които да осъществяват контакт, да обменят опит и добри практики и да реализират устойчиви механизми на взаимодействие.

Коментираха се предложения за теми на обучения, насочени към професионалното им развитие и справянето им с различни казуси и предизвикателства.

По време на събитието бяха представени дейностите на центъра и се очерта визията за сътрудничество и съвместна работа между педагогическите съветници и училищни психолози, явяващи се мост между младежи, преподаватели и родители, и Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“.

Следващата среща ще се проведе през месец септември.

***Срещата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Те споделиха необходимостта от провеждане на регулярни срещи със свои колеги, с които да осъществяват контакт, да обменят опит и добри практики и да реализират устойчиви механизми на взаимодействие.

Коментираха се предложения за теми на обучения, насочени към професионалното им развитие и справянето им с различни казуси и предизвикателства.

По време на събитието бяха представени дейностите на центъра и се очерта визията за сътрудничество и съвместна работа между педагогическите съветници и училищни психолози, явяващи се мост между младежи, преподаватели и родители, и Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“.

Следващата среща ще се проведе през месец септември.

***Срещата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.