ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Присъствено обучение на ротационен принцип

По съобщение на РУО , от  01.12.21 г., учениците от град Пловдив ще се обучават присъствено на ротационен принцип, съгласно изискванията, разписани в заповедите на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката и в утвърдените Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.

В ПГМ ротацията ще бъде следната :

- Първа седмица – 01.12.21 г. – 07.12.21 г., включително - 8 а , 8б, 9 а, 9б класове. / в училище /

- Втора седмица – 08.12.21 г. – 14.12.21 г., включително  - 10 а , 11 а , 12 а  класове. / в училище /