ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Подаване на заявления за ДЗИ

Подаване на заявления за участие в  ДЗИ  - август 2024 г.  – от 26.06. до  11.07. 2024 г.