ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Оказване на психологическа подкрепа

Психолози – доброволци към Регионално управление на образованието – Пловдив ще оказват психологическа подкрепа, съдействие и консултации на деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията. Дейността ще се подпомага и от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерство на образованието и науката, които имат експертиза и многогодишен опит в кризисна интервенция.

Психологическата подкрепа ще се предоставя от специалистите на безплатен телефон 0800 16 793 всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч., а в дните от 23.12.2021 г. до 30.12.2021 г. - от 10.00 ч. до 13.00 ч.