ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Областен кръг от националното състезание по безопасност на движението

Отборът на ПГ по машиностроене, гр. Пловдив спечели областния кръг от националното състезание по безопасност на движението / БДП/- 2021 г.

Националното състезание по безопасност на движението по пътищата се организира и провежда в изпълнението на държавната политика по БДП, насочена към насърчаване на учащите се към безопасно и културно поведение на пътя и е включено в календара на МОН  за ученическите олимпиади, националните състезания и  националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година. Основна цел на състезанието е подпомагане на възпитаването и обучението на учениците за спазването на правила и  формирането на култура за безопасно поведение на пътя.