ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Областен кръг на олимпиадата по „Техническо чертане“ 2022 / 2023

Областен кръг на олимпиадата по „Техническо чертане“ 2022 / 2023

 

   На 11.03.2023 г. в  ПГМТ „ Проф. Цветан Лазаров“ се проведе областен кръг на олимпиадата по техническо чертане.

Мартин Мартинов Хъшов – ученик от 12а  клас на ПГ по машиностроене се класира за областния кръг на олимпиадата и се представи достойно.

 Олимпиада по техническо чертане си поставя следните основни цели:

  • да се стимулира и задълбочава интереса на учениците към техническото чертане;
  • да предоставя възможност за творческа индивидуална изява на учениците със задълбочени знания и практически умения в областта на техническото чертане;
  • да стимулира участието на учениците в различни форми на извънкласна дейност;
  • да мотивира учителите за работа с ученици с изявени способности.

Олимпиадата по техническо чертане се организира и провежда в три кръга: общински, областен и национален.