ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

"Най-добър техник в машиностроенето" - - училищен кръг 2022 г.

„Най-добър техник в машиностроенето“ - училищен кръг 2022 г.

На 21.01.2022 год. в ПГ по машиностроене – гр. Пловдив се проведе училищен кръг от Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето". То е организирано от Министреството на образованието и науката и от Регионалено управление на образованието Пловдив.

В надпреварата се включиха 7 ученици от ХI - а и ХII - а клас от специалнаст „Технология на машиностроенето“ и „Автотранспортна техника”.

В рамките на състезанието участниците решаваха теоретичен тест състоящ се от 20 въпроса и една приложно - творческа задача. Продържителността на състезанието беше три астрономически часа. Участниците в училищния кръг се представиха отлично, като на първите две места се класираха:

  1. Мартин Мартинов Хъшов
  2. Стоимен Николаев Кунтов

Тези ученици ще представят гимназията ни на Националното състезание.

Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” ще се проведе от 18.03. до 20.03.2022 год. в ПТГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Горна Оряховица. То има за основна цел да популяризира машиностроителните професии сред учениците от професионалните гимназии, както и стимулиране развитието на научно техническата мисъл у тях .

Националния кръг се организира от Министерството на образованието и науката, РУО – гр. Пловди, Фондация „Милен Григоров" и  ТУ – Габрово.