ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

График за провеждане на първа поправителна сесия – юни за учебна 2020 / 2021 г