ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Нова специалност "Електрически превозни средства (Електромобили)" - Дуално обучение

Нова специалност "Електрически превозни средства (Електромобили)"

Дуална форма на обучение

Трета степен на обучение

В тази специалност задълбочено и изчерпателно са обхванати широк кръг от знания, умения и компетентности, необходими за упражняването ѝ. Провежда се обучение за овладяване диагностиката и техническото обслужване, ремонт и експлоатация на пътни превозни средства с електрическо захранване. Специфичните видове техника на електрическите превозни средства са обособени в учебния план, по който се обучават учениците.

След завършване на обучението техникът може да разработва и използва техническа, конструктивна и технологична документация. 

Извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агригатите, установява причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки на механизми, системи и агрегати на авто и електротранспортна техника. Използва приложен софтуер, стандарти, справочна и кат. литература. 

Техникът притежава компетенции за управление на транспортно предприятие и оценява качеството на основните дейности и работа на екипа, с който работи.

Практическото обучение на учениците в 11-ти и 12-ти клас ще се провежда във фирма " Милара Интернешънъл" ЕООД, която е специализирана в производството на електромобили, по изучаваната специалност и срещу добро заплащане. 

Завършилите тази професия могат да работят в:

  • автосервизи;
  • предприятия за производство на електрически превозни средства (електромобили) и МПС;
  • фирми, изпълняващи дейности с МПС и ЕПС;
  • да разкриват собствен сервиз за МПС и ЕПС;
  • в пунктове за годишни технически прегледи. 

Завършилите специалността безплатно придобиват правоспособност за управление на МПС - кат."В". На всички завършващи се осигурява работа по изучената специалност.