ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Еднократна помощ от 300 лв. за ученици VIII клас

Всички записани ученици в VIII клас за учебната 2021 / 2022 г. имат право на еднократна помощ от 300 лв. без значение от дохода на семейството. Изискване е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството. ПГМ издава удостоверение, че детето е записано в VIII клас в учебна канцелария. Документите се подават в Дирекция "Социално подпомагане" до 15.10.2021 г.