ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Дни на безопасност на пътя

  

 

  Професионална гимназия по машиностроене  за поредна година ще подкрепи инициативата към Дните на безопасността на пътя (16-22 септември) на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.И специално 20 септември ,европейския ден без загинали на пътя.Ние ще проведем дискусия / на 20.09.2023г/ с децата за опасностите при придвижвеане в големия град и по набиращата  все-голяма популярност тема "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ: ПРАВИЛА,ЗАБРАНИ И СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА МОБИЛНОСТ"Като допълнение и за подгрявка сме иготвили и ще качим на страницата на училището Статия по темата със законовите изисквания към тази нова група превозни средства и техните водачи.

Раздел XVIII от Закон за движение по пътищата

Особени правила за някои участници в движението

    Чл. 79.  За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед и индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни:

 1. спирачки;
 2. механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;
 3. за велосипеда - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
 4. за индивидуалното електрическо превозно средство - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад;
 5. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата на велосипеда.

Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:

 1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
 2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

      Чл. 80 (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

 1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
 2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
 3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
 4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
 5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

 1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;
 2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди";
 3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии";
 4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
 5. да превозва други лица;
 6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
 7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
 8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
 9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
 10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
 11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

 1. шестнадесет години - по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
 2. четиринадесет години - само по велосипедни алеи.

(4) С наредба на общинския съвет се определят:

 1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 4;/ 25 km/h;
 2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.