ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Участие в „Академия за доброволци - 2021 г.

В периода от 24 до 26 март се проведе онлайн „Мини академия за доброволци - 2021 г. На тема: “Превенция на трафика на хора. Ролята на доброволците за неговото противодействие.  Теоретични аспекти и добри практики.“

Събитието бе организирано от Местните комисии в градовете Пловдив, Пазарджик и Велико Търново, с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Участие в Академията взеха около 90 младежи от трите града, сред които ученици от Професионална гимназия по машиностроение, гр. Пловдив.

Целта на събитието бе да запознае младежите с престъплението, рисковете в глобалната мрежа, както и с факта, че все по-често се използва от трафикантите като инструмент за въвличане на потенциални жертви.

Участниците в събитието получиха сертификат.