ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Новини и Събития

Участие в „Академия за доброволци - 2021 г.  - ПГМ - Пловдив

Участие в „Академия за доброволци - 2021 г.

Участие в „Академия за доброволци - 2021 г.
Участие в проект "Подкрепа за успех" - ПГМ - Пловдив

Участие в проект "Подкрепа за успех"

През учебната 2018-2019 година ПГ по машиностроене - Пловдив участва в проекта с 5 групи в следните направления: Български език и литература - 2 групи Български език и литература - ДЗИ - 1 група Математика - 1 група Експлоатация и настройки на стругови машини - 1 ...