ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

21.03.2017 г. СТАРТ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМ - 2017 В ПГМ ПЛОВДИВ 

Директорът на ПГМ - Пловдив инж.Кирил Саксанов откри тържеството, представи гостите и информира аудиторията относно специалностите за ПРИЕМ - 2017. Присътващите бяха приятно изненадани от новата визия на училищния сайт, представен лично от автора си - г-жа Олга Димитрова. Думата бе дадена на водещите по професионални направления - инж.М.Петрова, инж.Н.Нинов и инж.А.Колева, които запознаха публиката с иновациите в отделните специалности. ЗДУПД инж. Н.Костурски представи информация за постиженията на ученици от ПГМ в регионални състезания по професии, стажовете в чужбина по международни проекти и дейностите на учебния център към училището.

В залата стана още по-интересно, когато се изказа и председателят на камарата на строителите г-н Пл.Иванов, който подкрепи инициативите на ПГМ и изрази готовност за подкрепа с оглед сближаване интересите на бизнеса и професионалното образование. Тържеството завърши с кетъринг и разговори в неформални контакти между домакини и гости.