ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

11 март 2017 Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето” Горна Оряховица

На 11 март 2017 година в град Горна Оряховица се проведе национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето” 2017 година. Националното състезание се провежда в гр. Горна Оряховица през месец март. Организира се от Министерство на образованието и науката, РУО – Велико Търново, Фондация „Милен Григоров”, ТУ - Габрово и ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица.

Гости на състезанието бяха: Заместник - министър Мария Гайдарова, МОН, г-жа Росица Илиева – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” МОН, инж. Розалия Личева – Началник на РУО – Велико Търново, представители на Техническите университети – Габрово, Русе и Варна, директори и заместник- директори на професионални гимназии. По време на официалното откриване на състезанието заместник-министър Мария Гайдарова прочете поздравителен адрес от името на министъра на образованието проф. Николай Денков. Адресът бе връчен на директора – домакин инж. Димитър Станчев.

След изтегляне на варианта на състезанието, участниците предварително разпределени в две зали, във време от 3 астрономически часа показваха своите знания и умения.

Националното състезание се състои от две части: тест и две приложно-творчески задачи. Тестът съдържа 40 въпроса като всеки верен отговор се оценява с 2 точки. Вярните решения на приложно - творческите задачи се оценяват с 20 точки. След проверка, комисии определят най-добрите в индивидуалната и отборна надпревара. Победителите получават сертификати за прием без приемен изпит в Техническите университети в страната. В състезанието участваха 90 ученици от 42 професионални гимназии от цяла България. В отбора на Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив бяха учениците Илия Лапков от XI в клас – специалност „Технология на машиностроенето и Димитър Йорданов от XI а клас – специалност „Пътностроителна техтика“. Те бяха подготвяни и ръководени от инж. Мариана Петрова. Учениците се представиха успешно и получиха грамоти и дипломи за участие в национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето” 2017 г. Диплом за участие в състезанието получи и Професионална гимназия по машиностроене.

Състезанието „Най-добър техник в машиностроенето” се провежда от 1999 г. в горнооряховската техническа гимназия. Възникнало е като регионално по идея на Фондация „Милен Григоров”, която продължава да му е съорганизатор. От 2009 г. е включено в календара на МОН и е обявено за национално. Състезанието се признава за приемен изпит в ТУ – Габрово, ТУ – София, ТУ – Варна, ТУ „Ангел Кънчев” – Русе и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София.

инж. Мариана Петрова