ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

COVID-19

  Със Заповед № РД - 09-748 / 19.03.2021 г. на МОН, в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците ще се осъществява в ОРЕС ( обучение от разстояние в електронна среда ).

 

 

От 12.04.2021 г. се възобновяват учебните занятия в присъствена форма за всички паралелки в ПГМ - гр. Пловдив.