На вниманието на учениците от самостоятелна форма на обучение: На страницата СФО от сайта на ПГМ - Пловдив са представени графици за изпитните сесии на учебната 2019-2020 година и график за сесията през септември. Пожелаваме успешно представяне на всички ученици от СФО!ПГМ Пловдив


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

ПЛОВДИВ

е училище с традиции за професионално образование
и обучение в областта  на машиностроенето,автотранспортната,
пътностроителната и подемно-транспортната техника
. Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на  българските фирми и на европейските стандарти.
 За качеството на професионалната подготовка допринасят  ежегодните производствени стажове на обучаваните в Италия, Испания и Португалия.

 На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване  на  образователните стандарти за средно образование, както и  на  тези за правоспособност по професии за първа, втора и трета  квалификационна степен.

 При завършване на курса на обучение  и успешно полагане на  държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците  получават  следните документи, които са независими един от друг:

диплома за средно образование, с която могат да продължат        обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина;

- свидетелство за професионална квалификация с гарантирана професионална реализация в България и чужбина;

- свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии.

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват  престижни работни места с високо заплащане.  1
 


Добре Дошли

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

НА ПГМ - ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,


потърсете на сайта ни информацията, която ви интересува  и активно  споделяйте с нас това, което ви вълнува чрез контактната форма!
 ПОСЕЩЕНИЯ

 counter