ПГМ Пловдив ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
ПЛОВДИВ

е училище с традиции за професионално образование и
обучение в областта на машиностроенето,
автотранспортната,пътностроителната и
подемно-транспортната техника.
 Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на  българските фирми и на европейските стандарти.
 За качеството на професионалната подготовка допринасят  ежегодните производствени стажове на обучаваните в Италия и  Испания.

 На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване  на  образователните стандарти за средно образование, както и  на  тези за правоспособност по професии за първа, втора и трета  квалификационна степен.

 При завършване на курса на обучение  и успешно полагане на  държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците  получават  следните документи, които са независими един от друг:

диплома за средно образование, с която могат да продължат        обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина;

- свидетелство за професионална квалификация с гарантирана професионална реализация в България и чужбина;

- свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии.

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват  престижни работни места с високо заплащане.

НА ПЕТИ ДЕКЕМВРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ - ПЛОВДИВ ОТБЕЛЯЗА ЗА 39-ТИ ПЪТ СВОЯ ПРАЗНИК. ПО ТОЗИ ПОВОД БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ И НАГРАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ИНЖ.К.САКСАНОВ УЧЕНИЦИ, С НАЙ-ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИ РАЗЛИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯ. ЗА ТЪРЖЕСТВОТО БЕШЕ ПОДГОТВЕНА И ЗАБАВНА ПРОГРАМА С АТРАКТИВНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ.

Добре Дошли

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

НА ПГМ - ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,


потърсете на сайта ни информацията, която ви интересува  и активно  споделяйте с нас това, което ви вълнува чрез контактната форма!

Актуални събития:

   Към днешна дата:

new
ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ


   за ПГМ-ПЛОВДИВ   


bird
 

Девет училища в страната бяха удостоени с Харта за мобилност в сферата на професионалното образование. Прочети новината.