ПГМ - Пловдив

Професионална гимнaзия по машиностроене

Основно меню


Професионална гимназия по машиностроене в град Пловдив е училище с традиции за професионално образование и обучение в областта на машиностроенето, автотранспортната, пътностроителната и подемно-транспортната техника.

Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на българските фирми и на европейските стандарти.

За качеството на професионалната подготовка допринасят ежегоднитепроизводствени стажове на обучаваните в Италия, Испания и Португалия.

На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване образователните стандарти за средно образование, както и за правоспособност по професии за първа, втора и трета квалификационна степен.

При завършване на курса на обучение и успешно полагане на държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците получават следните документи, които са независими един от друг:

  • диплома за средно образование, с която могат да продължат обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина
  • свидетелство за професионална квалификация гарантирана професионална реализация в България и чужбина
  • свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват престижни работни места с високо заплащане.