Уважаеми посетители на сайта, запознайте се с групите ученици от ПГМ, участващи в проект "ТВОЯТ ЧАС" под ръководството на учители, някои техни публични изяви и със снимковия материал в тази връзка.

 

 От 2011 г. ПГМ - Пловдив ежегодно провежда производствени стажове във Великобритания, Испания, Италия, Португалия с финансовата подкрепа на европейски програми

 "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" и "ЕРАЗЪМ".
С финансовата подкрепа на европейски програми                                      "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" и "ЕРАЗЪМ" и собствени средства училището си сътрудничи с фирмите INFOL, MS Barselona - Испания, "Skill Network SCP - Испания, "Bragamob" - Португалия. Над 200 ученика, преминали през обекти в реална производствена среда, получиха квалификация "техник" и европейски сертификати от световни фирми по изучаваните специалности.