Уважаеми посетители на сайта, запознайте се с групите ученици от ПГМ, участващи в проект "ТВОЯТ ЧАС" под ръководството на учители, някои техни публични изяви и със снимковия материал в тази връзка.


От 2011 г. ПГМ - Пловдив ежегодно провежда производствени стажове във Великобритания, Испания, Италия, Португалия с финансовата подкрепа на
европейски програми "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" и "ЕРАЗЪМ"