KOLAJ

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС

За учебната 2017-2018 г. ПГМ-Пловдив извършва  прием  на ученици след завършен 8 клас в дневна форма по следните специалности:

код  521010    Професия:        Машинен техник

код 5210117  
Специалност:  Технология на машиностроенето
  
 
код 525060    Професия:        Монтьор на подемно - транспортна  техника

код 5250601  Специалност:  Подемно - транспортна техника, 
                                                 монтирана на пътни транспортни средства

код 525020     Професия:        Монтьор на Транспортна Техника

код 5250202   Специалност:  Пътностроителна техника     

код 521030     Професия:        Машинен оператор

код 5210301   Специалност:  Металорежещи машини        


За лица, навършили 16 години се предлага и задочна форма на обучение по специалностите:
 
код 521010     Професия:        Машинен Техник

код 5210117  Специалност:   Технология на машиностроенето                            
код 5210113  Специалност:   Машини и съоръжения за заваряване


Срокът на обучение е 4 години.

Приемът след 8 клас е по документи, като се взимат под внимание оценките по физика, български език и технологии от Свидетелството за  завършен 8 клас. 

Учениците от всички специалности получават възможността  безплатно  да постигнат правоспособност за управление на МПС категория B, а  възпитаниците, избрали специалностите

Техник по подемно–транспортна   техника
 
                                            и
Монтьор на подемно-транспортна техника 

получават  възможността  безплатно да постигнат правоспособност за управление на МПС категория В и C.

STAJOVE6
ПРОФЕСИИ ЗА МЪЖЕ

 
STAJOVE

 

ОЧАКВАМЕ ВИ В ПГМ!

DETELINA

СКЪПИ ОСМОКЛАСНИЦИ

На тази страница ще се информирате за специалностите, по които можете да кандидатствате в ПГМ - Пловдив и изискванията , за да кандидатствате. за прием в съответните паралелки.

Можете да ползвате подготвения линк към РУО Пловдив за да си изясните как се подготвят документите за кандидатстване, къде и в какви срокове се подават и как да следите за резултатите от първо, второ и трето класиране, за да се запишете в желаната специалност навреме.

УСПЕХ!

ИНФОРМАЦИЯ:

РУО ПЛОВДИВ

Прием след 8 клас:

ГРАФИК:
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране:

03 – 05.07.2017г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:

до 06.07.2017 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране:

07.07.2017 г.


Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

10.07.2017 г.