KOLAJ17

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

За учебната 2019 - 2020 г. ПГМ - Пловдив извършва  прием  на ученици след завършен седми клас в дневна и самостоятелна форма на обучение по шест специалности, както следва: 

код 521010    Професия:        Машинен техник

код 5210117  Специалност:    Технология на машиностроенето 

код 5210105  Специалност:     Машини и системи с ЦПУ 

код 521030    Професия:        Машинен оператор

код 5210303  Специалност:    Машини и съоръжения за заваряване

код 521040    Професия:        Машинен монтьор

код 5210414  Специалност:    Металообработващи машини

код 525010    Професия:      Техник по транспортна техника 

код 5250102   Специалност: Пътно - строителна техника

код 525050 
  Професия:       Техник по подемно-транспортна
                                                           техника
 

код 5250501   Специалност: Подемно-транспортна техника,

                                                           монтирана на пътни транспортни

                                                           средстваБалообразуването при кандидатстване 
               се сформира от двата удвоени резултата от НВО                              по БЕЛ и Математика и оценките по Физика  и Технологии от дипломата за 7-ми клас чрез преобразуване на общия резултат по скала в точки по ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.


 

В училището се извършва и валидиране - признаване на професионална квалификация на лица, придобили знания, умения и навици по дадена специалност или на част от нея.
Валидирането не се отнася за професии, които се признават със свидетелство за правоспособност.

 

 


 
Срокът на обучение е 5 години.

1ОЧАКВАМЕ ВИ В ПГМ - ПЛОВДИВ!


СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ

На тази страница ще се информирате за специалностите, по които можете да кандидатствате в ПГМ - Пловдив и изискванията , за да кандидатствате. за прием в съответните паралелки.


Можете да ползвате подготвения линк към РУО Пловдив за да си изясните как се подготвят документите за кандидатстване, къде и в какви срокове се подават и как да следите за резултатите от първо, второ и трето класиране, за да се запишете в желаната специалност навреме.

УСПЕХ!