Съобщения

Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив организира великденска благотворителна
 акция за събиране на учебници и книги.

Призоваваме ви да се включите!


Какво Ново