Начало ДЗИ
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2014/2015 г. 

 

График за провеждане на ДЗИ 2014/2015г.


РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ - ПЛОВДИВ, ПОЛОЖИЛИ ДЗИ м.05.2015г.

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

ФАМИЛИЯ

КЛАС

ДЗИ І

ТОЧКИ

ОЦЕНКА

ДЗИ ІІ

ТОЧКИ

ОЦЕНКА

ДОКУМЕНТ

АТАНАС

ГЕОРГИЕВ

МИТОВИЧИН

12-а

БЕЛ

21,00

2,92

Г

25,50

3,07

удостоверение

АТАНАС

ДИМИТРОВ

ПЕТКОВ

12-а

БЕЛ

37,50

3,41

Г

33,00

3,28

диплома

БОЖИДАР

ВАЛЕРИЕВ

ГИГОВ

12-а

БЕЛ

32,50

3,27

Г

14,00

2,62

удостоверение

ВЕЛИК

НИКОЛОВ

КОРЧЕВ

12-а

БЕЛ

25,00

3,06

Г

12,00

2,53

удостоверение

ЕРИК

ВАСИЛЕВ

ЗЛАТАНОВ

12-а

БЕЛ

30,50

3,21

Г

28,50

3,15

диплома

ИВАН

ВАКЛИНОВ

ВЪЛЧИНОВ

12-а

БЕЛ

38,00

3,42

Г

19,00

2,84

удостоверение

ЙОРДАН

ГЕНЧЕВ

ГЕНЧЕВ

12-а

БЕЛ

41,50

3,53

Г

34,00

3,31

диплома

КРИСТИН

КАЛИНОВ

ГЪРМЕНОВ

12-а

БЕЛ

33,50

3,29

Г

15,00

2,66

удостоверение

ЛЮБОМИР

ПАВЛОВ

ШОПОВ

12-а

БЕЛ

45,50

3,75

Г

25,00

3,06

диплома

МАРИЯН

ХРИСТОВ

ГУГЛЕВ

12-а

БЕЛ

35,00

3,34

Г

19,00

2,84

удостоверение

РАДОСЛАВ

АНГЕЛОВ

КЕХАЙОВ

12-а

БЕЛ

38,50

3,43

Г

22,50

2,99

удостоверение

САШО

ТОДОРОВ

ТОДОРОВ

12-а

БЕЛ

33,50

3,29

Г

29,00

3,17

диплома

ЦОЧО

КОСТАДИНОВ

ГАЙДАРОВ

12-а

БЕЛ

29,00

3,17

Г

22,00

2,97

удостоверение

АЛЕКСАНДЪР

ВЕНЕЛИНОВ

МАЙСТОРОВ

12-б

БЕЛ

10,00

2,44

Г

16,00

2,70

удостоверение

АЛЕКСИ

БОЯНОВ

СТОЯНОВ

12-б

БЕЛ

24,50

3,04

Г

9,00

2,40

удостоверение

АМЕТ

ВЕЛКОВ

АЛЕКСОВ

12-б

БЕЛ

18,50

2,81

Г

 

не се явил

удостоверение

АНГЕЛ

ДИНКОВ

АТАНАСОВ

12-б

БЕЛ

22,00

2,97

Г

12,50

2,55

удостоверение

АСАН

ИЛХАНОВ

АСАНОВ

12-б

БЕЛ

33,50

3,29

Г

15,00

2,66

удостоверение

АСКО

ФИЛЧОВ

ИЛИЕВ

12-б

БЕЛ

16,00

2,70

Г

13,00

2,57

удостоверение

АШКЪН

ШАБАН

ТАСИМ

12-б

БЕЛ

27,00

3,11

Г

11,00

2,48

удостоверение

ВАСИЛ

АЛЕКСАНДРОВ

ПАНЧЕВ

12-б

БЕЛ

33,00

3,28

Г

15,00

2,66

удостоверение

ДРАГОСТИН

ГЕОРГИЕВ

ХРИСТАКОВ

12-б

БЕЛ

46,00

3,78

Г

33,00

3,28

диплома

ЖЕЛЯЗКО

ИВАНОВ

ИВАНОВ

12-б

БЕЛ

33,50

3,29

Г

21,50

2,95

удостоверение

ИВАН

БОЙЧОВ

ИЛИЕВ

12-б

БЕЛ

26,50

3,10

Б

36,00

3,36

диплома

ЛЪЧЕЗАР

ЙОРДАНОВ

ХРИСТЕВ

12-б

БЕЛ

21,50

2,95

Г

7,00

2,31

удостоверение

СТАНИМИР

МЕРДЖАН

РУСТЕМ

12-б

БЕЛ

22,00

2,97

Г

10,00

2,44

удостоверение

ЮРИ

КРАСИМИРОВ

ЕНЧЕВ

12-б

БЕЛ

7,00

2,31

Г

5,00

2,22

удостоверение

ГАЛИН

ПАВЛИНОВ

ЦВЕТКОВ

12-в

БЕЛ

49,00

3,95

Г

40,00

3,48

диплома

ГЕНКА

ЦВЯТКОВА

БРАТКОВА

12-в

БЕЛ

24,50

3,04

Г

16,00

2,70

удостоверение

ГЕОРГИ

МИХАЙЛОВ

РОМОВ

12-в

БЕЛ

 

не се явил

Г

0,00

не се явил

удостоверение

ДИМИТЪР

НИКОЛАЕВ

ЯКИМОВ

12-в

БЕЛ

34,00

3,31

Г

23,00

3,00

диплома

ЕМИЛ

АТАНАСОВ

ДИМОВ

12-в

БЕЛ

28,00

3,14

Г

29,00

3,17

диплома

ИВАН

ВАСИЛЕВ

НИКОЛОВ

12-в

БЕЛ

48,00

3,90

Г

50,00

4,01

диплома

ИЛИЯ

ЕМИЛОВ

АТАНАСОВ

12-в

БЕЛ

16,50

2,73

Г

 

не се явил

удостоверение

ИЛИЯ

КОЛЕВ

УЗУНОВ

12-в

БЕЛ

42,00

3,56

Г

40,00

3,48

диплома

МАРИЯ

ДИМИТРОВА

СОТИРОВА

12-в

БЕЛ

56,00

4,35

Г

36,50

3,38

диплома

МИРОСЛАВ

ИВАНОВ

ПАРМАКОВ

12-в

БЕЛ

42,50

3,58

Г

47,00

3,84

диплома

НИКОЛАЙ

ТАШЕВ

ГЕОРГИЕВ

12-в

БЕЛ

5,00

2,22

Г

16,00

2,70

удостоверение

ПАВЕЛ

МИХАЙЛОВ

МЕЛЕВ

12-в

БЕЛ

45,00

3,73

Г

38,50

3,43

диплома

ПЕТЪР

ГЕОРГИЕВ

БАКАЛСКИ

12-в

БЕЛ

35,00

3,34

Г

12,00

2,53

удостоверение

РАДОСЛАВ

МИРЧЕВ

ОГНЯНОВ

12-в

БЕЛ

46,50

3,81

Г

44,00

3,67

диплома

РАДОСЛАВА

САВОВА

ЯНЕВА

12-в

БЕЛ

37,50

3,41

Г

19,00

2,84

удостоверение

СВЕТЛА

ИВАНОВА

ЕНЕВСКА

12-в

БЕЛ

44,00

3,67

Г

31,50

3,24

диплома

СТОИЛ

ПЕТРОВ

КЪНЕВ

12-в

БЕЛ

42,00

3,56

Г

30,00

3,20

диплома

СТОЯН

КРАСИМИРОВ

ОГНЯНОВ

12-в

БЕЛ

36,50

3,38

Г

21,00

2,92

удостоверение

ТОДОРКА

ЯНЕВА

ИЛИЕВА

12-в

БЕЛ

39,50

3,46

Г

27,00

3,11

диплома

ХРИСТО

ТОДОРОВ

РАНГЕЛОВ

12-в

БЕЛ

 

не се явил

Г

20,00

2,88

удостоверение

МЕРИ

МАКАВЕЕВА

МАКАВЕЕВА

12-непр.

БЕЛ

35,00

3,34

Г

14,50

2,64

удостоверение

РАНГЕЛ

ПЕНЕВ

ПЕНЕВ

12-непр.

БЕЛ

37,50

3,41

Г

32,00

3,25

диплома

ГЕОРГИ

ВАСИЛЕВ

ПАРПАРОВ

12мин.веч.

БЕЛ

12,00

2,53

Г

12,00

2,53

без документ

ИВАН

ЕВТИМОВ

ДАМЯНОВ

12мин.веч.

 

 

 

Г

 

не се явил

без документ

КРАСИМИР

АНДРЕЕВ

ТОДОРОВ

12мин.веч.

 

 

 

Г

17,00

2,75

без документ

НЕНЧО

ПЕТРОВ

АНГЕЛОВ

12мин.веч.

БЕЛ

 

не се явил

И

 

не се явил

без документ

СТАЙКО

ВАНГЕЛОВ

НАНЕВ

12мин.веч.

 

 

 

Г

22,00

2,97

без документ

ТОДОР

ИВАНОВ

ГОДЕВ

12мин.веч.

БЕЛ

29,00

3,17

Г

11,00

2,48

без документ

БОРИСЛАВ

ВАСИЛЕВ

РАЙКОВ

12мин.год.

БЕЛ

51,50

4,09

Б

42,00

3,56

диплома

ЕМИЛ

СТОЯНОВ

ГЕНОВ

12мин.год.

БЕЛ

11,00

2,48

 

 

 

без документ

ИВАН

ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИЕВ

12мин.год.

БЕЛ

15,00

2,66

 

 

 

без документ

ИВАН

МИТКОВ

ПЕТКОВ

12мин.год.

БЕЛ

3,00

2,13

Б

 

не се явил

без документ

МИТКО

ИВАНОВ

НИКОЛОВ

12мин.год.

БЕЛ

33,00

3,28

Г

11,00

2,48

без документ

ОЗДЖАН

НИКОЛАЕВ

ИВАНОВ

12мин.год.

БЕЛ

 

не се явил

Г

 

не се явил

без документ

РУЖДИ

СИМЕОНОВ

ДИМИТРОВ

12мин.год.

БЕЛ

8,50

2,37

Г

 

не се явил

без документ

КРИСТИЯН

КЪНГ

ФАН

12мин.веч.

 

 

 

ФИЛ

46,00

3,78

диплома

МИЛЕН

ДИМИТРОВ

РАНГЕЛОВ

12мин.год.

 

 

 

Г

 

не се явил

без документ

МИХАИЛ

ЮРИЕВ

КОКЕВ

12мин.год.

 

 

 

Г

11,00

2,48

без документ

РАДОСЛАВ

ПЛАМЕНОВ

ПРОДАНОВ

12мин.год.

БЕЛ

15,00

2,66

Б

15,00

2,66

без документ

ФИЛИП

МИХАЙЛОВ

ПАСКАЛЕВ

12мин.год.

БЕЛ

8,00

2,35

Г

12,00

2,53

без документ

СТАНЧО

ЖЕЛЕВ

ЧАЛЪКОВ

12мин.веч.

БЕЛ

5,00

2,22

Г

7,00

2,31

без документ

ГЕОРГИ

ТОТЕВ

ГАРОВ

12мин.год.

БЕЛ

 

не се явил

 

 

 

без документ

ХРИСТО

ГАНЧЕВ

КАЦАРОВ

12мин.веч.

 

 

 

Г

41,50

3,53

диплома

ГЕОРГИ

СТОЯНОВ

КАЛАФИРОВ

12мин.год.

БЕЛ

29,50

3,18

Г

19,00

2,84

без документ

ВАСИЛ

СПАСОВ

ИВАНОВ

12мин.год.

 

 

 

Б

29,00

3,17

диплома

ДАФЧО

ИВАНОВ

ПЕТЕВ

12мин.год.

БЕЛ

30,50

3,21

Г

11,00

2,48

удостоверение

ИВАН

РОСЕНОВ

НИКОЛОВ

12мин.год.

БЕЛ

24,00

3,03

Г

12,00

2,53

без документ


Последно променен на Петък, 05 Юни 2015 17:36  

Портфолио на ПГМ

Кой е тук?

В момента има 4 посетителя в сайта

© 2015 Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив. Превод на български от Джумла! България. Всички права запазени .
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.