Контакт с нас:Попълнете полетата на подготвената по-долу форма с необходимите данни и отправете вашето запитване.

Форма за контакт:

За да се свържете с нас:
 

4004 Пловдив

ул."Александър Стамболийски" № 2

Phone:    +359 32 692 777
Fax:         +359 32 692 777
Website: www.pgm-plovdiv.eu
Email:     pgm_plovdiv@abv.bg

Към посетителите на сайта:

На страницата ще намерите информация и форма за контакт с ПГМ - Пловдив.

Ще се информирате за последните новости в ПГМ.

Ще се запознаете с условията за участие в обявените обществени поръчки на ПГМ.

Посочени са и начините за връзка с учебния център към училището.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ:
+359 32 692 777

e-mail:

pgm_plovdiv@abv.bg