РЪКОВОДСТВО НА  ПГМ - ПЛОВДИВ:

234

Директор на ПГМ - Пловдив е инж. Кирил Саксанов.

 Професионалист с дългогодишен опит в машинните професии и утвърдил се като успешен ръководител на училището,  инж.К.Саксанов е иноватор в професионалното образование и високо оценен от обществеността, за което e  награждаван многократно. През 2013 г., при учредяването на Клуба на директорите на професионалните гимназии в Пловдив, е  избран за негов председател.   Благодарение на неоспоримия си авторитет, далновиден подход и комуникативност,   инж.Саксанов е изградил добра среда за изграждане на професионални кадри,  които се реализират успешно във водещи фирми на региона.


 412
 

За добрата организация на училищните дейности от важно значение е и професионализмът на заместник - директорите:

г-жа Стефка Филипова     -  ЗДУД, 
и инж. Николай Костурски - ЗДУПД. 

Тeхните позитивност, комуникативност и умения за решаване на текущите проблеми са пример за подражание в учителския колектив за постигане на все по-добри резултати в преподавателската работа и мотивиране на учениците.

555666777

Девизът на учениците от Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив е: 

„Знаещи и можещи в професията”. 


999
Учим и работим сред приятели...
 000
..и побеждаваме  конкурентите!
098
Преподавателите ни са съюзници..
 987
...в учението и ежедневието.
 876
Елате в ПГМ да станем приятели и съюзници!
654

ПОРТФОЛИО НА ПГМ


УЧИТЕЛСКИ ЕКИП НА ПГМ:

Pgm_2

Преподавателите в ПГМ - Пловдив  са добри професионалисти и всеотдайни в работата си
с учениците.

Дейностите им надхвърлят далеч рамките на работното време, тъй като се  ангажират и с житейските проблеми на младежи в риск.

Голямата част от учителите са и ръководители на групи  от ПГМ по международни проекти, чрез които работят допълнително за успешната професионална реализация на обучаваните.   

Награда за всеотдайната им работа е  признателността на ученици от ПГМ, които и до ден днешен - след като са се дипломирали -  не забравят своите учители...

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПГМ: