РЪКОВОДСТВО НА  ПГМ - ПЛОВДИВ:

234

Директор на ПГМ - Пловдив

е инженер Кирил Саксанов. Професионалист с дългогодишен опит в машинните професии и утвърдил се като успешен ръководител на училището, инж. К.Саксанов е иноватор в професионалното образование и високо оценен от обществеността, за което e  награждаван многократно. През 2013 г., при учредяването на Клуба на директорите на професионалните гимназии в Пловдив, е  избран за негов председател.

 

Многобройни са инициативите и проектите, реализирани съвместно с Търговско Промишлена камара и други работодателски организации в региона.През 2016 г. стартира успешно обучителната програма на “Пътища Пловдив” АД, с цел  за професионална ориентация и подготовка на ученици от професионалните гимназии.

 От ПГМ - Пловдив  активно  участващи в стажа  са ученици в два профила  Монтьор на транспортна техника за специалността Пътно строителна техника" и Монтьор на подемно-транспортна техника“ за специалността "Подемно-транспортна техника за монтиране на пътни транспортни средства".   

 Удовлетворен от резултатите на обучителната програма, директорът на гимназията инж.Саксанов коментира:

 „Стажът върви добре, интересът  от страна на учениците е голям. На практика ние им осигуряваме реални практически занимания, които в нашата база не могат да се случат в обема и качеството, което Пътища Пловдив осигурява. Тук те виждат последно поколение машини, които се използват в реална строителна работа.Надявам се, че от следващата година ще разширим съвместната си програма и с учениците от 11-ти клас, за които този опит ще бъде безценен в процеса на професионланата им подготовка и ориентация“.

412


За добрата организация на училищните дейности от важно значение е и професионализмът на заместник - директорите:

г-жа Стефка Филипова     -  ЗДУД, 
и инж. Николай Костурски - ЗДУПД. 

Тeхните позитивност, комуникативност и умения за решаване на текущите проблеми са пример за подражание в учителския колектив за постигане на все по-добри резултати в преподавателската работа и мотивиране на учениците.

555666777

Девизът на учениците от Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив е: 

„Знаещи и можещи в професията”. 


999
Учим и работим сред приятели...
000
..и побеждаваме  конкурентите!

098
Преподавателите ни са съюзници..
987
...в учението и ежедневието.
876
Елате в ПГМ да станем приятели и съюзници!
654

ПОРТФОЛИО НА ПГМ


УЧИТЕЛСКИ ЕКИП НА ПГМ:

Pgm_2

Преподавателите в ПГМ - Пловдив  са добри професионалисти и всеотдайни в работата си
с учениците.

Дейностите им надхвърлят далеч рамките на работното време, тъй като се  ангажират и с житейските проблеми на младежи в риск.

Голямата част от учителите са и ръководители на групи  от ПГМ по международни проекти, чрез които работят допълнително за успешната професионална реализация на обучаваните.   

Награда за всеотдайната им работа е  признателността на ученици от ПГМ, които и до ден днешен - след като са се дипломирали -  не забравят своите учители...

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПГМ: