ПГМ Пловдив ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
ПЛОВДИВ

е училище с традиции за професионално образование и
обучение в областта на машиностроенето,
автотранспортната,пътностроителната и
подемно-транспортната техника.
 Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на  българските фирми и на европейските стандарти.
 За качеството на професионалната подготовка допринасят  ежегодните производствени стажове на обучаваните в Италия и  Испания.

 На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване  на  образователните стандарти за средно образование, както и  на  тези за правоспособност по професии за първа, втора и трета  квалификационна степен.

 При завършване на курса на обучение  и успешно полагане на  държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците  получават  следните документи, които са независими един от друг:

диплома за средно образование, с която могат да продължат        обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина;

- свидетелство за професионална квалификация с гарантирана професионална реализация в България и чужбина;

- свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии.

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват  престижни работни места с високо заплащане.

РУО ПЛОВДИВ ИНФОРМИРА НА САЙТА СИ, ЧЕ УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ - ПЛОВДИВ СА НАГРАДЕНИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТ "ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ". Запознайте се с видеоклип от предаването на БНТ2 с участие на наградените наши ученици и с презентацията за посещението в град Брага на участниците в проекта .

Добре Дошли

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

НА ПГМ - ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,


потърсете на сайта ни информацията, която ви интересува  и активно  споделяйте с нас това, което ви вълнува чрез контактната форма!

Актуални събития:

   Към днешна дата:

new
ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ


   за ПГМ-ПЛОВДИВ   


Ученици от ПГМ - Пловдив
участваха в проект
 "УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ",
насочен към професионално обучение чрез практика.

Проектът има за цел усъвършенстването на практическите умения и езиковите компетенции чрез осъществяване на практическа връзка между образованието и реалното му приложение в реална работна среда. 


Гледайте предаването на БНТ2 с участници в проекта.

Вижте презентацията за посещението им в Брага.