ПГМ Пловдив ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
ПЛОВДИВ

е училище с традиции за професионално образование и
обучение в областта на машиностроенето,
автотранспортната,пътностроителната и
подемно-транспортната техника.
 Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на  българските фирми и на европейските стандарти.
 За качеството на професионалната подготовка допринасят  ежегодните производствени стажове на обучаваните в Италия и  Испания.

 На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване  на  образователните стандарти за средно образование, както и  на  тези за правоспособност по професии за първа, втора и трета  квалификационна степен.

 При завършване на курса на обучение  и успешно полагане на  държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците  получават  следните документи, които са независими един от друг:

диплома за средно образование, с която могат да продължат        обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина;

- свидетелство за професионална квалификация с гарантирана професионална реализация в България и чужбина;

- свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии.

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват  престижни работни места с високо заплащане.

СКЪПИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР ЗА УСПЕШНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПГМ - ПЛОВДИВ! Следете датите за подаване на документи и записване по обявения график на МОН.

Добре Дошли

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

НА ПГМ - ПЛОВДИВ

 

Актуални събития:

   Към днешна дата:

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,
на първи март стартира НОВАТА ВИЗИЯ на  ОФИЦИАЛНИЯ  САЙТ
на ПГМ - Пловдив.

Надяваме се в него да намирате информацията, която ви интересува  и активно да споделяте с нас това, което ви вълнува!

bird


Скъпи абитуриенти

от ВИПУСК - 2017,  

Пожелаваме ви успешно кандидатстване във ВУЗ

и професионална реализация на световно ниво!
 
ВАЖНО!            Прием след 7 клас!

ГРАФИК на МОН

   Полезни връзки: