НА ПЕТИ ДЕКЕМВРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ - ПЛОВДИВ ОТБЕЛЯЗВА СВОЯ ЧЕТИРИДЕСЕТГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ. ЧЕСТИТО!ПГМ Пловдив


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

ПЛОВДИВ

е училище с традиции за професионално образование и
обучение в областта на машиностроенето,автотранспортната,
пътностроителната и подемно-транспортната техника. Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на  българските фирми и на европейските стандарти.
 За качеството на професионалната подготовка допринасят  ежегодните производствени стажове на обучаваните в Италия, Испания и Португалия.

 На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване  на  образователните стандарти за средно образование, както и  на  тези за правоспособност по професии за първа, втора и трета  квалификационна степен.

 При завършване на курса на обучение  и успешно полагане на  държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците  получават  следните документи, които са независими един от друг:

диплома за средно образование, с която могат да продължат        обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина;

- свидетелство за професионална квалификация с гарантирана професионална реализация в България и чужбина;

- свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии.

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват  престижни работни места с високо заплащане.


fon2fon2
 
4rd
Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив е училище с богата история. Преди 40 години са обединени три СПТУ: „Антон Иванов“, „Карол Сверчевски“ и „Юрий Гагарин“, като общият брой на учениците в обединеното училище по машиностроене през 1978/79 година е 1620. Обучението се осъществява в петдесет и четири паралелки - двадесет и пет паралелки стругаро - фрезисти, четири паралелки ДВГ, шест паралелки заварчици, три паралелки леяр - формовчици и шестнадесет паралелки шлосер - монтьори. През учебната 1980/81 училището е преименувано в Антон Иванов, което в последствие придобива статута на професионална гимназия по машиностроене с директор инж. Кирил Саксанов.  
Добре Дошли

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

НА ПГМ - ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,


потърсете на сайта ни информацията, която ви интересува  и активно  споделяйте с нас това, което ви вълнува чрез контактната форма!
 ПОСЕЩЕНИЯ

 counter