ПГМ Пловдив ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
ПЛОВДИВ

е училище с традиции за професионално образование и
обучение в областта на машиностроенето,
автотранспортната,пътностроителната и
подемно-транспортната техника.
 Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на  българските фирми и на европейските стандарти.
 За качеството на професионалната подготовка допринасят  ежегодните производствени стажове на обучаваните в Италия и  Испания.

 На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване  на  образователните стандарти за средно образование, както и  на  тези за правоспособност по професии за първа, втора и трета  квалификационна степен.

 При завършване на курса на обучение  и успешно полагане на  държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците  получават  следните документи, които са независими един от друг:

диплома за средно образование, с която могат да продължат        обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина;

- свидетелство за професионална квалификация с гарантирана професионална реализация в България и чужбина;

- свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии.

Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват  престижни работни места с високо заплащане.

Обявяване на списъците с приетите седмокласници от първи етап на класиране - до 27.06.17 г. включително. От 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. включително ще се извършва записване на приетите седмокласници от първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

Добре Дошли

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

НА ПГМ - ПЛОВДИВ

 

Актуални събития:

   Към днешна дата:

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,
на първи март стартира НОВАТА ВИЗИЯ на  ОФИЦИАЛНИЯ  САЙТ
на ПГМ - Пловдив.

Надяваме се в него да намирате информацията, която ви интересува  и активно да споделяте с нас това, което ви вълнува!

bird


Скъпи абитуриенти

от ВИПУСК - 2017,  

Пожелаваме ви успешно дипломиране

и професионална реализация на световно ниво!
 


   Полезни връзки: